Federal Courthouse (Philadelphia)

Federal Courthouse (Philadelphia) 2017-05-19T22:51:10+00:00

Ceremonial Courtroom
601 Market Street
Philadelphia, PA 19106